Børnehuset tilbyder

En tryg hverdag med plads til leg og fordybelse

Vi tilbyder årstidsbestemte aktiviteter på baggrund af vores værdier og de nye styrkede pædagogiske læreplaner
Natur og udeliv
Natur og udeliv
I vores børnehave er uderummet meget vigtigt. Vi er på legepladsen uanset vejret, og tænder bål minimum en gang om ugen. Vi lærer børnene at passe godt på naturen og har i den forbindelse fået tildelt Det grønne Spirerflag fra Friluftsrådet.
Tætte relationer
Tætte relationer
Vi prioriterer at skabe trygge og nære rammer gennem værdsættelse af den positive stemning. Den positive stemning skabes via vores nærvær, gode tone, humor og engagement. Vi arbejder løbende med antimobbeprogrammet "Fri for mobberi".
Tid til leg
Tid til leg
Tid til leg indgår som en primær og naturlig del af hverdagen. Vi understøtter børnenes lege på mange forskellige måder og er opmærksomme på at hjælpe børnene, hvis der opstår konflikter.
Indeleg
Indeleg
Konstruktionsleg i skønt samarbejde på tværs af alder

Kontakt Os

Vi vil fra sommeren 2022 have en oveordnet grøn profil for Børnehuset - GRO, hvor vi dagligt er meget udenfor og tæt på naturen. Vil vil spirre ting, plante og grave og sammen med resten Lilleskolen, være et sted hvor planter og dyr er i fokus. Meget mere om det - siden er under opdatering. Vi har plads til 50 børn.

Vores galleri

Aktiviteter og minder

Se vores galleri og få et indblik i hvordan dagene er i Børnehuset