Børnehuset tilbyder

En tryg hverdag med plads til leg og fordybelse

Vi tilbyder årstidsbestemte aktiviteter på baggrund af vores værdier
Natur og udeliv
Natur og udeliv
I vores børnehave er uderummet meget vigtigt. Vi er på legepladsen uanset vejret, og tænder bål minimum en gang om ugen. Vi lærer børnene at passe godt på naturen og har i den forbindelse fået tildelt Det grønne Spirerflag fra Friluftsrådet.
Tætte relationer
Tætte relationer
Vi prioriterer at have "hænder nok" i hverdagen, som forudsætning for at vi kan skabe vores trygge og nære rammer. Vi værdsætter den positive stemning bl.a. gennem vores gode tone, humor og engagement. Vi arbejder løbende med antimobbeprogrammet "Fri for mobberi".
Sang og rytmik
Sang og rytmik
Sang, rytmik og bevægelse indgår som en naturlig del af hverdagen, bl.a. under vores daglige samling på stuerne.

Kontakt Os

Børnehuset betyder en lille børnehave med fokus på børns trivsel. En "grøn børnehave", hvor børnene er meget ude og tæt på naturen.

Vores personale

Det engagerede hold

Klik og læs mere om vores personale

Vores galleri

Aktiviteter og minder

Se vores galleri og få et indblik i hvordan dagene er i Børnehuset