Vores værdisætning og værdier

I Børnehuset arbejder vi ud fra følgende værdisætning:

I Børnehuset arbejder vi pædagogisk bevidst med overordnet fokus på, at børnene dagligt oplever at bevæge sig i trygge og udviklende relationer og rammer. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af børns leg, samt tid og rum til fantasi og fordybelse. Børnene skal gennem imødekommenhed, opmuntring og støtte, opleve glæden ved fællesskabet, samt styrken i at være et selvstændigt individ i fællesskabet. Dette gør vi ud fra missionen om dannelse af ”det hele menneske”.

Legende børn = glade børn i trivsel. Børn der trives er mere parate til læring og udvikling. Med begrebet ”børns egen leg” som overordnet faktor, har vi 4 følgende værdier, der tilsammen danner grundlag for vores pædagogiske praksis.


Vores værdier er:
-Tætte relationer
-Udeliv
-Sang og rytmik
-Kropsbevidsthed

Tætte relationer:

Vi prioriterer at være nærværende og imødekommende voksne, så alle børn og deres familier kan regne med at blive mødt med venlighed og interesse. Vi opnår dette gennem vores gode tone blandet med humor, der sammen med ”hænder nok” i hverdagen – skaber en god forudsætning for at Børnehuset er et rart og trygt miljø at være i, hvor alles trivsel er i fokus.

Vi vægter materialet ”Fri for mobberi” højt i vores arbejde med børnenes sociale kompetencer, hvor der er fokus på omsorgen for hinanden, samtidig med at det enkelte barn kan opleve, at der er plads til individet i fællesskabet.

Udeliv:
I Børnehuset er uderummet meget vigtigt. Vi er ude hver dag trods vejret og har båldag en gang om ugen. Vi ønsker at børnene opnår kendskab til naturens gang og sammenhæng, og samtidig lærer at passe på den. I den forbindelse har vi fået tildelt det grønne ”Spirerflag” fra Friluftsrådet.

Vi laver bl.a. spirerforsøg, passer urtehave, understøtter børnenes nysgerrighed og giver dem viden i form af fakta om fx bænkebideren eller mariehønen. Vi sorterer vores affald ved måltiderne, og er der madrester tilbage, blive vores høns fodret med dem. Børnene hjælper med at fodre og samle æg ind.

Sang og rytmik:
Vores kultur i Børnehuset er præget af sang og rytmik i hverdagen. Foruden at styrke børnenes sproglige udvikling, ser vi at sang og rytmik er med til at skabe glæde og sammenhold. Når vi holder samling på stuerne, indgår ”ugens sang”, så børnene både synger kendte sange, men også løbende lærer nogle nye. Ugens sang vælger vi fx ud fra den aktuelle årstid, en fagtesang der er god at kunne, eller blot inspireret af, hvad børnene er optaget af.

Når vi laver rytmik med børnene, kan børnene opnå rytmeforståelse, motorisk udfoldelse samt instrumentkendskab, og vi oplever at nogle børn på denne måde ”tør være mere på” end i andre situationer.

Kropsbevidsthed:
Når vi arbejder med børnenes kropsbevidsthed, indebærer det både den motoriske og sansemotoriske udvikling. Vi ønsker at børnene opnår et godt kendskab til- og god bevidsthed omkring deres egen krop og formåen, og arbejder meget med at de lærer at give klare signaler gennem kropssprog, tale og mimik.

Vi sørger for at børnene bliver udfordret og opmuntret til bevægelse og stimuleret sanseligt, på mange forskellige måder. Vores legeplads giver mange motoriske udfordringer ved fx legeredskaber og køretøjer, samt vores varierede terræn og mange klatretræer. Vi sørger for at børnene træner finmotorik ved de mere stillesiddende aktiviteter, såsom fx perlekæder, modellervoks, klippe/klistre eller lave dej til brød. Børnene stimuleres sanseligt, når vi anvender mindfullness og massage i nogle aktiviteter, og vi er generelt bevidste om, verbalt og eksperimenterende, at gøre børnene opmærksomme på bl.a. de dufte, lyde og materialer de er omgivet af og leger med.