Det pædagogiske arbejde

Checkpunkter:
Med udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag, har vi opstillet nogle checkpunkter
til at vurdere kvaliteten i vores relationer til barnet.

 • Benævn barnets navn
  alle føler sig mere betydningsfulde/de lægger mærke til mig, når ens navn bliver nævnt. Et væsentligt element i menneskets identitetsdannelse.

 

 • Sæt ord på hvad du gør og hvad der skal ske 
  det kan være med til at danne sprog for barnet, men også være med til at skabe forventning til det som skal foregå.

 

 • Barnet og gruppen
  Vi er opmærksomme på at styrke og dyrke såvel det enkelte barn som gruppen. Vi tager kontakt med barnet, nævner dets navn når vi f.eks. deler papir, mad eller lignende ud, så barnet på denne måde udvikler begyndelsen til samarbejdsmodeller. Alt efter barnets alder, kan det klare kortere eller længere perioder i en gruppe, men aldrig kun grupper. Vi er opmærksomme på at gruppen bliver stærkere end de individer som udgør den.

 

 • Fælles fokus
  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns interesser, til at skabe fælles fokus i gruppen. Vi er opmærksomme på, at alle oplever dette.

 

 • At give og tage kontakt
  I Børnehuset er der masser af situationer, hvor vi som pædagoger tager kontakt med enten barnet eller hele gruppen. Vi er opmærksomme på at give kontakt, fordi det enkelte barn har behov for at give og tage kontakt på egne præmisser. Vi er opmærksomme på når barnet og forældre kommer i Børnehuset, at give og tage kontakt. Hvis et barn i løbet af dagen har haft mange konflikter, eller sidder meget alene, er det vigtigt at tage kontakt.

 

 • At tage og følge initiativ
  I hverdagen er vi som pædagoger, vant til at tage mange initiativer. Det er godt, men det er vigtigt at følge barnets initiativ. Herved lærer barnet, at andre er interesseret i det, og vi voksne lærer meget om barnet. Vi er bevidste om hvis initiativ det er, og vil prioritere begge ligeligt.

 

 • Giv tid
  Det kan være meget hektisk i vores børnehave. Vi vil vente på barnets initiativ, og være parate til at opmuntre, hvad barnet vil i gang med. Vi vil respektere barnets tempo og tænke over eget tempo i vores måde at tale og handle på.

 

 • Benævn barnets initiativer og handlinger
  Derved viser vi at have forstået barnet, og hjælper samtidig barnet med at forstå sig selv. Det er en vigtig færdighed at kunne benævne hvad man har tænkt sig at gøre. En færdighed som f.eks. er grundlæggende i rollelege.

 

 • Sæt ord på barnets følelser og del følelserne med barnet
  Derved gør vi det legalt for barnet, at have og vise forskellige følelser, som glæde, sorg, vrede mm. Gennem dette føler barnet sig forstået, og vi viser det er trygt at vise følelser sammen med os. Når et barn f. eks. Er frygtsomt, bliver bange for høje lyde, nye mennesker eller lignende, tager vi barnet op til os og trøster det, og snakker om at det er ok at være bange, ked af det osv. Og at vi godt kan forstå deres følelser. Vi skal ikke bare aflede barnet med en ny beskæftigelse.

 

 • Ja – og nejcirkler
  Vi siger til barnet hvad vi gerne vil have. Nogle gange bliver vi som pædagoger nødt til at sige nej. Vi lader altid et nej følges af en handleanvisning. F.eks ”Nej, du må ikke løbe her, hvis du skal løbe må du gå ud eller i kælderen”.

 

 • Handlemuligheder
  handlevejledning – I situationer der for barnet er vanskelige eller problemfyldte, anviser vi hvordan barnet kan handle, for at skabe positive samværsmønstre.

 

 • Overgange, begyndelser og afslutninger
  Overgangene fra en aktivitet til en anden, oplever vi som pædagoger, som meget sårbare. Vi vil sørge for at forberede barnet på, hvornår noget begynder og slutter, så barnet får tid til at omstille sig. Ved at være opmærksomme på begyndelser og afslutninger, kan vi som pædagoger lette overgangene i dagligdagen.

 

 • Tonefald
  Vi som pædagoger er opmærksomme på hvordan vi taler med/til barnet/børnene. Ved at være opmærksomme på tonafaldet, kan vi være med til at vække forventning, og vise at vi forstår barnet, glæde os med barnet osv.

 

 • Skab forbindelser
  Vi prøver at skabe forbindelser mellem børnene ved bl.a. at kæde dem sammen i leg eller når der er mulighed for det. Vi gør børnene opmærksomme på hinanden.

 

 • Vis du er til at regne med
  Vi viser i vores adfærd, at barnet kan regne med os. Vi giver barnet vejledning – guider barnet, så vi bliver en naturlig og troværdig autoritet.

Disse tjekpunkter har vi jævnligt til debat på personalemøderne for at sikre, at alle har ejerskab til disse, og at de hele tiden bliver ført ajour.