Det pædagogiske arbejde

Checkpunkter:
Med udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag, har vi opstillet nogle checkpunkter
til at vurdere kvaliteten i vores relationer til barnet.

 

Benævn barnets navn
alle føler sig mere betydningsfulde (“de lægger mærke til mig”), når ens navn bliver nævnt i positive sammenhænge.
Et væsentligt element i menneskets identitetsdannelse.

Sæt ord på hvad du gør og hvad der skal ske 
det kan være med til at danne sprog for barnet, men også være med til at skabe forventning til det som skal foregå.

Fælles fokus
vi tager bl.a. udgangspunkt i det enkelte barns interesser, til at skabe fælles fokus i gruppen. Vi er opmærksomme på, at alle børn oplever dette.

At give og tage kontakt
I Børnehuset er der mange situationer, hvor vi som personale tager kontakt med enten barnet eller hele gruppen. Vi er opmærksomme på at give kontakt, fordi det enkelte barn har behov for at give og tage kontakt på egne præmisser. Vi er opmærksomme på når barnet og forældre kommer i Børnehuset, at give og tage kontakt. Hvis et barn i løbet af dagen har haft mange konflikter, eller sidder meget alene, er det vigtigt at tage kontakt.

At tage og følge initiativ
I hverdagen er vi som personale, vant til at tage mange initiativer. Det er godt, men det er vigtigt også at følge barnets initiativ. Herved lærer barnet, at andre er interesseret i det, og vi voksne lærer meget om barnet.
Vi er bevidste om at prioritere begges initiativer ligeligt i relationen.

Giv tid
Det kan være meget hektisk i vores børnehave. Vi vil vente på barnets initiativ, og være parate til at opmuntre, hvad barnet vil i gang med. Vi vil respektere barnets tempo og tænke over eget tempo i vores måde at tale og handle på.

Benævn barnets initiativer og handlinger
Derved viser vi at have forstået barnet, og hjælper samtidig barnet med at forstå sig selv. Det er en vigtig færdighed at kunne benævne, hvad man har tænkt sig at gøre. En færdighed som f.eks. er grundlæggende i rollelege.

Sæt ord på barnets følelser og del følelserne med barnet
Derved gør vi det legalt for barnet, at have og vise forskellige følelser, som glæde, sorg, vrede mm. Gennem dette føler barnet sig forstået, og vi viser det er trygt at vise følelser sammen med os. Når et barn f. eks. er frygtsomt, bliver bange for høje lyde, nye mennesker eller lignende, tager vi barnet op til os og trøster det, og snakker om at det er ok at være bange, ked af det osv. At vi godt kan forstå deres følelser. Vi skal ikke bare aflede barnet med en ny beskæftigelse.

Ja – og nejcirkler
Vi siger til barnet hvad vi gerne vil have. Nogle gange bliver vi som personale nødt til at sige nej/stop. Vi lader så vidt muligt en afvisning følges af en handleanvisning. F.eks ”Stop med at løbe, hvis du trænger til at løbe, skal det være udenfor”. 

Handlemuligheder
handlevejledning – I situationer der for barnet er vanskelige eller problemfyldte, anviser vi hvordan barnet kan handle, for at skabe positive samværsmønstre.

Overgange, begyndelser og afslutninger
Overgangene fra en aktivitet til en anden, oplever vi som personale kan være en urolig stund. Ved at være opmærksomme på begyndelser og afslutninger, kan vi som personale lette overgangene i dagligdagen gennem en tydelig struktur. Vi vil sørge for at forberede de mest sårbare børn på, hvornår noget begynder og slutter, så barnet får tid til at omstille sig.

Tonefald
Vi er opmærksomme på hvordan vi taler med/til barnet/børnene. Ved at være opmærksomme på tonefaldet, kan vi være med til at vække forventning, vise at vi forstår barnet, eller glæde os med barnet osv.

Skab forbindelser
Vi prøver at skabe forbindelser mellem børnene ved at gøre børnene opmærksomme på hinanden, fx ved at kæde dem sammen i leg eller når vi giver børnene faste pladser under frokostmåltidet.

Vis du er til at regne med
Vi viser i vores adfærd, at barnet kan regne med os. Vi giver barnet vejledning – guider barnet, så vi bliver en naturlig og troværdig autoritet.

Disse tjekpunkter har vi jævnligt til debat på personalemøderne for at sikre, at alle har ejerskab til disse, og at de hele tiden bliver ført ajour.