Koloni

Hvert år tager vi på 3 dages koloni.
Ofte vælger vi at tage afsted mandag – onsdag før Kr.Himmelfartsferien.

Alle børn og personale deltager i hele kolonien, med mindre der undtagelsesvis laves særlige aftaler for det enkelte barn
Fx: Vi opfordrer de børn der evt. måtte være begyndt i børnehave d. 1. i den pågældende måned vi tager på koloni,
til at blive passet på anden vis, eller kun deltage om dagen. Dette grundes i, at det er ret væsentligt, at børnene føler sig
t
rygge ved personalet, inden vi tager dem med på kolonien.

Vi prioriterer at tage det samme sted hen hvert år, så børnene efterhånden lærer at kende stedet.
Vi tager til Bjerre Strand ved Kalundborg, der er et dejligt sted med både klatretræer, bålplads, og strand meget tæt på bygningerne.

Vi sørger for fælles transport derop mandag formiddag, og om onsdagen henter I jeres børn på kolonien.
Så kan børnene vise jer forældre stedet, og I kan også tale med personalet om de mange oplevelser der har været.