Børnehusets kostpolitik

I Børnehuset serverer vi dagligt morgenmad og eftermiddagsmad. Flere gange årligt har vi en maddag og hver fredag har vi båldag, hvor der oftest bliver tilberedt et mindre “måltid”. Det kan fx være suppe, boller, havregrynspandekager eller æbleskiver der varmes til jul.

Mad til formiddag og frokost sørger forældrene for, i form af en madpakke.
Vi har i efteråret 2019 arbejdet med emnet kost og valgte her i samarbejde med forældrerådet, at anvende materialet “Madpakkehånden” som grundlaget for vores kostpolitik fremadrettet.


Formålet med sund mad i Børnehuset

Den mad børnene spiser gennem dagen er deres “brændstof”. Vi oplever at når børnenes madpakker indeholder udelukkende gode og sunde fødevarer, kan barnet spise lige nøjagtigt hvad de vil og i hvilken rækkefølge de ønsker det. Vi kan således “sætte madpakken fri”, og støtte børnene i deres egne valg af, hvad de gerne vil spise og hvor meget. Det giver en langt mere behagelig stemning ved bordene, når vi som voksne undgår at skulle være den irettesættende og korrigerende, mht. hvad barnet må spise og hvad det må vente med at spise til det kommer hjem.
I øvrigt oplever vi også, at børnene ikke savner de farvestrålende og oftest enormt sukkerholdige “fristelser”, når ingen har disse ting med. 

Vi har et forbud om usunde ting såsom kager, kiks, yoghurt, pandekager, riskiks, müslibar o.l  i madpakken, da vi mener at det er noget barnet må spise der hjemme eller kun hører med til festlige lejligheder. 
Derfor kan det stadigvæk ses, at vi har kagebord ved vores lygte- og sommerfest og børnene må forsat gerne dele en sukkerholdig ting ud til deres fødselsdag – men i begrænset omfang.

Børnene har taget madpakkehånden godt til sig og er klar over hvad kroppen har brug for, så “vi kan få mere god energi og ikke bli´r syge”, som en dreng udtrykte sig.


De pædagogiske overvejelser omkring vores maddage.

Når vi har maddag med børnene, er en gruppe på 3-5 børn med i tilberedningen af maden, borddækningen, og evt. serveringen. 

Maden vi laver er sund og varieret, og vi tror på det kan være med til at forebygge kræsenhed og dårlige madvaner.
Når man selv laver maden, smager den måske bedre og man spiser med større lyst. Dette er i hvert fald vores tanke og intention med maddagen.

Et af vore mål med at beskæftige os med sund og varrieret mad er, at ”åbne” madverdenen for børnene, give dem kendskab til hvad ernæringsrigtig mad er, bl.a. ved at præsentere dem for velsmagende, varieret, indbydende og sund mad.

Det at lave mad sammen, giver samtidig en meget stor pædagogisk sidegevinst, dels fordi det giver gode og sjove oplevelser, øger børnenes kendskab til de forskellige råvarer, sprog, begreber og motoriske færdigheder gennem håndtering af redskaber (finmotorikken). Ligeledes lærer børnene at tage hensyn til hinanden, udvise god bordskik og opnå glæden ved at spise sammen.

Udover mad- og båldage, har vi 3 daglige måltider:

 • Morgenmad
  Vores morgenmad består af:
  Havregryn, havregrød, hjemmebagte grovboller, ost, smør, syltetøj, økologisk mælk og evt. lidt frugt.
  Alle børn der kommer inden kl. 8.00, bliver tilbudt morgenmad.
 • Frokost
  Børnene spiser deres medbragte madpakker og drikker vand til. Personalet sidder sammen med børnene ved små borde, hvor der bliver lagt vægt på hygge, småsnak og bordskik.
 • Eftermiddagsmad
  I Børnehuset er det forældrene der kommer med eftermiddagsmaden. De første fire dage i ugen medbringes 1 stk. frugt eller grønt til fælles frugt/grønt fad. Udover dette medbringes ingredienser til tilberedning af boller, pasta osv., som vil fremgå af en liste der sættes op en gang om måneden.
  Vi forsøger at variere eftermiddagsmaden så godt vi kan, men grundpillerne i den er: ristet rugbrød, grovboller, grovknækbrød, frugt og grøntsager. Dette bliver tilberedt af børnene sammen med en voksen, så vidt det er muligt.
 • Børnefødselsdage
  Forældrene opfordres generelt til at skære ned på søde sager, og supplere med frugt og grønt.
  En kage eller boller pyntet med slik, flødeboller eller en is er helt OK at dele ud – én ting er rigeligt for børnene at modtage under fødselsdagen.