Læreplan i Børnehuset

Med udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag, har vi udarbejdet en læreplan med henblik på at målsætte kvaliteten i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling i Børnehuset.

Med begrebet udvikling mener vi, at barnet udvikler værdier, holdninger og følelser. Med begrebet læring mener vi, at barnet tilegner sig færdigheder i form af viden og handling. Børns læring er meget handlingspræget og sanselig. De lærer af de konsekvenser deres handlinger har.

Som medarbejdere skal vi skabe værdifulde læringsrum for børnenes udvikling og læring, bl.a. ved at støtte og vejlede barnet i dets handlinger. Vi skal gå med på deres undren. Vi skal fremme tillid og kreativitet, samt evnen til at være social og vi skal derfor samtidig besidde en viden om etablering og udvikling af relationer.

 

Læs læreplanen her