Læreplan i Børnehuset

Med udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag, har vi udarbejdet en læreplan med henblik på at målsætte kvaliteten i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling i Børnehuset.

Med begrebet udvikling mener vi, at barnet udvikler værdier, holdninger og følelser. Med begrebet læring mener vi, at barnet tilegner sig færdigheder i form af viden og handling. Børns læring er meget handlingspræget og sanselig. De lærer af de konsekvenser deres handlinger har, i de forskellige fælleskaber de bliver en del af.

Som medarbejdere skal vi skabe værdifulde læringsrum for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring over hele dagen, i vokseninitierede aktiviteter – børneinitierede aktiviteter og under dagens rutiner.
Vi skal bl.a. ved at støtte og guide barnet i dets handlinger og følelser, sørge for i samarbejde med forældrene, at alle børn oplever en hverdag, hvor de trygt kan øve sig på at skulle navigere hensigtsmæssigt, i alle de forskellige situationer de møder på deres vej.
Vi skal gå med på deres undren. Vi skal fremme tillid og kreativitet, samt evnen til at være social og vi skal derfor besidde en viden om etablering og udvikling af sociale relationer.

 

Læs læreplanen her