Børnehusets profil

Hvem er vi???

Børnehaven Det ny Børnehus (Børnehuset) blev i 2012 etableret og godkendt som privat børnehave med en børnegruppe på max. 50 børn i alderen 2,10 – 6 år. Børnehuset er en afdeling af Sdr. Jernløse Lilleskole, og fungerer med samme bestyrelse.

Vores fysiske placering midt i mellem skolens 3 bygninger, gør at vores særkende bl.a. er, at vi intet hegn har rundt om vores grund, samt at børnehavebørnene hver dag deler legeplads og skolegård med skolebørnene fra mellemtrinnet. Dette giver en helt unik mulighed for, at børnene kan lege med andre børn på tværs af alder, og skaber en god forudsætning for et tæt samarbejde med skolen.

Vi har mulighed for at gå ture i nærmiljøet, hvor der er skov, marker og store græsarealer til rådighed. Vi har desuden ”Idasletten”, hvor der foruden Regstrup å, også er en bålhytte, mangfoldig beplantning, samt en mindre sø. På legepladsen har vi diverse legeredskaber, legehuse, en bålplads, varieret terræn med klatretræer samt god mulighed for brugen af cykler og mooncars. Vi vægter derfor udelivet højt i hverdagen, da vores adgang til mange naturoplevel­ser, ligger lige uden for døren.

Vi har hønsehold og køkkenhave som del af ”fra jord til bord” tanken, og tænker og handler miljøbevidst i hverdagen, hvor det er muligt.

Vores struktur i hverdagen er ud fra tanken om ”åben plan”, ofte prioriteret med tid til både børn og medarbejderes spontanitet og fordybelse.

Børn i udsatte positioner.

Børnehuset er godkendt og normeret som et almindeligt dagtilbud. Dette betyder at vi kun i begrænset omfang kan yde særlig pædagogisk støtte til børn. Inden det enkelte barn begynder i børnehaven, er det derfor vigtigt at I som forældre og vi sammen vurderer, om barnet kan fungere på lige vilkår med resten af børnegruppen, dog med et rimeligt og forud aftalt hensyn.
Vi forventer umiddelbart at barnet over tid kan deltage i alle børnehusets aktiviteter, selvfølgelig med det i mente, at vi løbende justerer og tilpasser vores læringsmiljø i forhold til barnets særlige forudsætninger, samt i det omfang vi har mulighed for og ressourcer til.

Børn med behov for støtte af større omfang, kan vi være nødsaget til at henvise til et andet tilbud. Dette på baggrund af, at vi ønsker for barnet/familien at den rette hjælp og støtte tilbydes helt fra start. Børn i udsatte positioner bør efter vores mening, opleve at skulle forholde sig til så få institutioner og medarbejdere som muligt.