Trinbeskrivelse – 1. mellemtrin

Når børnene går i 3., 4. og 5. kl. er de aktive og videbegærlige, men har stadig brug for faste rammer, hvori de har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt. Et fortsat, tæt forældresamarbejde vægtes højt.
I omgangstonen lægger vi vægt på følgende:
 • Respekt for hinanden
 • Ansvar for sig selv og andre
 • Et ordentligt sprog
 • Plads til forskellighed
I undervisningen er følgende nøgleord vigtige:
 • Fordybelse
 • Høj faglighed
 • Differentiering
 • Gode studievaner
 • Kreativitet/fabuleren
 • Ansvar
 • Interesse
Når vi har både en god omgangstone og undervisning, så er der også plads til, at børnene kan udvikle sig personligt, så vi når målet, nemlig at børnene vokser menneskeligt, fagligt og socialt.
I øvrigt henviser vi til vejledende læseplaner.