Arrangementer

På Sdr. Jernløse Lilleskole er arrangementerne en stor del af samarbejdet mellem børn, forældre og skole.

Første skoledag er altid en lørdag. Det betyder at mange forældre har mulighed for at deltage. Dagen slutter af med fællesspisning, hvor man sidder klassevis. Det giver en god start for det kommende skoleårs forældresamarbejde.

Arbejdslørdagene (efterår og forår) er et nødvendighedt element i at vedligeholde skolen, men også en hyggelig måde at få mulighed for at lære forældre fra andre klasser at kende. 

På Fælleslejrskolen til Klinteborg sidst i september, hvor alle klasser deltager, deltager også forældre i et større eller mindre omfang for at hjælpe med det praktiske. Rigtig mange synes, at det er nogle hyggelige timer eller dage.

Indskolingen viser deres teaterforestilling i januar, mellemtrinene i november. Og så har vi altid sommerkoncert 2. lørdag i juni.

Vi holder altid et efter skoletid arrangement i forbindelse med et fællestema i marts. Her kan der være udstillinger, aktiviteter, boder mm., alt sammen i hyggelige rammer.

Vi slutter af inden jul med fællesspisning for alle børn. Inden da har vi været til julegudstjeneste i vores lokale kirke.

Vi holder et årligt fællesmøde for forældre, hvor vi drøfter et aktuelt emne. Der tilbydes også ind imellem foredrag, der enten er rettet mod enkelte trin eller hele skolen.