Indskrivning

Det er en rigtig god ide at skrive dit barn op til både børnehave og skole i god tid, se indskrivningsblanketter til højre.

Alternativt kan du kontakte skolens sekretær og få tilsendt informationsmateriale om skolen og en indmeldelsesblanket, som man udfylder og returnerer.

Når skolen har modtaget indmeldelsen får man en bekræftelse på at barnet er optaget på ventelisten til det pågældende skoleår.

>Børn fra Sdr. Jernløse Børnehus har fortrinsret.

Forældre til de første 20 børn der er skrevet op til skolestart i børnehaveklassen, vil blive kontaktet i september året før skolestart. De vil modtage et girokort til betaling af depositum. Depositum udgør 1.500 kr. pr. barn. Der bliver holdt et introduktionsmøde i november og her vil forældrene til de første 20 børn på ventelisten blive indkaldt. Hvis der herefter er ledige pladser bliver de tilbudt de næste på ventelisten. Derud over følger et introduktionsmøde i maj.

Ønsker man sit barn indmeldt i en allerede eksisterende klasse, henvender man sig til skolens ledelse for at aftale en dag for rundvisning. Herefter skal barnet på besøg i klassen fra 3-14 dage.
Hvis du ønsker at dit barn skal gå på Holbæk Lilleskole efter 7. klasse, skal du huske at indskrive der også.

Depositum tilbagebetales, når eleven har forladt skolen. Depositum tilfalder skolen, hvis eleven ikke påbegynder sin skolegang.

 

Tilmelding til Børnehave

Tilmelding til Lilleskole