Skolestart til sommer

Første skoledag efter sommerferien:

Lørdag d. 14. august 2021

Hverdagen i skolen

Vi starter kl. 8.10  og slutter 13.30 (indskolingen) og 13.45 for resten af skolen. Skoledagen er opdelt i moduler á 60-75 min.  Til middag har eleverne en times pause til spisning, arbejdsopgaver (AO) og frikvarter.

Hvis forældre ønsker at deltage i undervisningen, er det en god ide at aftale det med klasselæreren, så I kan være sikre på, at klassen er “hjemme” og forberedt på besøg.

Skolehjemsamtaler

Undervisningen og den enkelte elevs udvikling evalueres halvårligt ved elevsamtaler og forældresamtaler, hvor der forudgående er taget test i dansk og matematik. Desuden evalueres der jævnligt i klasserne og med forældrene efter behov.

Miljø

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE 2018 

Handleplan

Ud fra undervisningsmiljøundersøgelsen foretaget i foråret 2018 har sikkerhedsudvalget aftalt følgende handleplan:

Vi kan konstatere at den generelle tilfredshed med Sdr. Jernløse Lilleskole er meget stor.

Undersøgelsen er delt i 2 halvdele – en for 0-3. kl og en for 4-7 kl. Samlet kan vi konkludere, at eleverne oplever problemer med toiletterne og rengøringen, samt nogle elever oplever uro i timerne. Der er ligeledes problemer med indemiljøet.

Der er i sommeren 2016 blevet installeret ventillationsanlæg i alle klasser.

Der vil i det kommende år være fokus på den generelle rengøring. Desuden skal der arbejdes med hensyntagen til hinanden i undervisningen, da vores arbejdsformer af og til kræver aktivitet og bevægelse. Ligeledes har vi øget opmærksomhed på frikvarterene, hvor der arbejdes med samvær og fællesskab. Yderligere forsætter vi med at arbejde med samværsrelationer og konflikthåndtering i klasserne.

Sikkerhedsudvalget

Karina Bech

Tonny Tang Christiansen

Traditioner og opgaver

Hvert år har skolen en række faste traditioner, hvor forældrene fra de enkelte klasser hjælper til at med løse opgaven. Opgaverne er fordelt med følgende:

  • 0. og 1. klasse står for fællesspisning til jul (sidste skoledag i december)
  • 2. og 5. klasse står for at stille borde mm. op på 1. skoledag
  • 3. og 4. klasse står for at lave kaffe, te, kager og boller til årets sommerkoncert, der ligger i juni måned.
  • 6. og 7. klasse står for en større opgave om aftenen i forbindelse med fejring af skolens fødselsdag, der ligger i marts måned.

 

Vision