Hvad koster det?

Gældende for skoleåret 1. august 2020 til 31. juli 2021

Skolepenge

0.-3. klasse:            12 betalingsmåneder á 2225 kr. inkl. SFO (se nedenfor)

4.-7. klasse:            12 betalingsmåneder á 1500 kr. ekskl. SFO

SFO:                       et tilbud for 4.-7. klasse 775 kr. for elever i 4.-7. klasse

Morgen-SFO           et tilbud for 4.-7.klasse: 150 kr./mdr.

Søskenderabat:  

2. barn 415 kr.

3. barn 620 kr.

Betaling

Beløbet forfalder til betaling den 5. i hver måned. Ved manglende betaling af skolepenge udsender kontoret en påmindelse.

Manglende betaling kan i sidste ende medføre udmeldelse af eleven og opkrævningen sendes til inkasso.

Depositum på 1.500 kr. betales ved start på skolen og tilbagebetales ved afgang fra skolen (ved start i 7.klasse tilbagebetales depositum ikke).

Fastsættelse af priser 

Størrelsen af depositum, skolepenge, søskenderabat, betaling for SFO fastsættes af skolens bestyrelse. Der er tradition for at beløbene årligt øges med inflationen, ca. 2-3 %.

Udmeldelse

Udmeldelse af skole og SFO skal ske skriftligt med 1. måneds varsel.